Site logo

The No. 1 in processes of thermal cleaning with dry treatment

Missie
  • De Nr.1 worden in thermische reinigingsprocessen met droge nabehandeling

  • De reinigingsmethode met het hoogste rendement en een gunstig ROI.

  • Organische materialen ontleden, waarvan de gassen naverbrand worden.

  • Behoud van de materiaalstructuur.
© 2013 Industrial Ovens